Kooperatifçilikte Fiyat ve Fırsat Eşitliği

  Kooperatifçilikte Fiyat ve Fırsat Eşitliği İnsanlık tarihinden bu yana pek çok gelişim ve değişim, tarım devriminin ardından başlayarak ilerledi. Bu durum, elbette pek çok açıdan birbirini besleyen sistemleri de beraberinde getirerek hem kolektif hem de bireysel yaşamları şekillendirmiştir. İnsanlık, özellikle tarımsal faaliyetlerinde belirli bir sistematik üzerinde çalışmış ve ortaya pek çok sistem ortaya çıkmıştır.…